61001, м. Харkів, вул. Державінська, 38

Телефон/факс: (057) 766-11-65; E-mail: landinform2004@ukr.net

Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Топографічні зйомки масштабів 1:500 - 1:5000 та їх відновлення
Кадастрова зйомка
Виконавча зйомка

Геодезичні роботи, які виконує ТОВ «ЗЕМІНФОРМ»

Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) проводиться відповідно до топографо -геодезичних і картографічних матеріалів на основі технічної документації із землеустрою , якою визначається місце розташування поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

Топографічні зйомки масштабів 1:500 - 1:5000 та їх відновлення 

Топографічна зйомка фіксує об'єкти, які знаходяться власне на поверхні земельної ділянки, а також у повітряному і підземному просторі. Топографічна зйомка буває різних масштабів: від максимального 1:100 до мінімального 1:10000. Як правило, для оформлення кожного окремого документа необхідний певний масштаб. Тому перед тим як виконувати топозйомку, потрібно дізнатися, які нормативні вимоги пред'являються до масштабу плану. Найбільш поширений масштаб топографічної зйомки - 1:500. Плани цього масштабу використовуються при проектуванні, складанні генеральних планів, планів реконструкції, будівництві, здачі в експлуатацію, тощо. 

Топографічна зйомка включає: 

 • рекогносцирувальні або розвідувальні роботи на місцевості (обстеження району робіт , виявлення існуючих опорних пунктів державної геодезичної мережі України ;
 • проектування знімальної мережі (вибір і закріплення на місцевості точок знімальної мережі);
 • прив'язка знімальної мережі до державної геодезичної мережі України, виконання лінійно кутових вимірів елементів місцевості з точок знімальної мережі обробка результатів польових спостережень ;
 • створення топографічного плану заданого масштабу;
 • нанесення комунікацій та їх погодження;
 • винос проектів в натуру.

Кадастрова зйомка

Кадастрова зйомка - це комплекс робіт, виконуваних для визначення та оновлення меж земельних ділянок. 
В залежності від місця розташування земельної ділянки кадастрова зйомка здійснюється в певній системі координат.
Як правило, кадастрова зйомка виконується при складанні документації із землеустрою (проекту відведення або технічної документації). 

Кадастрова зйомка включає:

 • геодезичне встановлення меж земельних ділянок;
 • узгодження меж земельних ділянок з суміжними власниками та землекористувачами ;
 • відновлення меж земельних ділянок на місцевості (в натурі);
 • встановлення меж частин земельної ділянки , які мають обмеження та обтяження до використання землі ;
 • виготовлення кадастрового плану.

 

Виконавча зйомка

Загалом, це та ж топографічна зйомка земельної ділянки; тільки вона проводиться на територіях, на яких відбулися які-небудь глобальні зміни: будівництво різних споруд і підключення їх до комунікацій, переміщення великих земляних мас, тощо.