61001, м. Харkів, вул. Державінська, 38

Телефон/факс: (057) 766-11-65; E-mail: landinform2004@ukr.net

Картографічна основа Харківської області (КОХО)

Картографічна основа Харківської області (КОХО)

Призначення КОХО

       Для забезпечення на всій території Харківської області спільності проекції при проведенні землевпорядних та кадастрових робіт було створено картографічну основу Харківської області (КОХО). 

Авторське право ТОВ "Земінформ"

       КОХО - є авторським продуктом № 1312 від 27.05.2010 року, що зареєстрований Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки. 

Склад КОХО

       КОХО складається з чотирьох основних елементів:

  • математичної основи у вигляді спеціально розробленої Місцевої системи координат Харківської області; 
  • растрових навігаційної та детальної картоснов області, відповідно масштабів 1 : 100 000 та 1 : 10 000;
  •  векторних шарів районів, місцевих рад, населених пунктів та залізничних станцій області;
  •  інтерфейсу користувача, що складається з елементів управління КОХО

Функціональні можливості КОХО

       КОХО забезпечує такі функціональні можливості:

  1. Прискорену навігацію по районах, місцевих радах, населених пунктах та залізничних станціях.
  2. Визначення місцеположення на карті номенклатурних листі в масштабу 1:10 000.
  3. Перерахунок координат із Місцевої системи координат Харківської області в СК63 та навпаки.

       КОХО розроблено як розширення (extension) широко відомої геоінформаційної системи ArcView 3.x, що дає можливість створювати на її базі та з застосуванням її математичної основи,
будь-яких шарів користувача, наприклад, карт та планів, що використовуються в землеустрої та кадастрі.

       В усіх територіальних органах Держземагенства в Харківській області силами спеціалістів "Земінформ" встановлено ліцензійне програмне забезпечення фірми ESRI — настільна ГІС ArcView 3.3. На базі цього інструментального програмного продукту встановлено КОХО.

       Створюється ще один шар КОХО - найбільш актуальний топографічний матеріал - ортофотоплани масштабу 1:10 000 актуальності 2011 року.